Bloomit

Det er snart Valentinsdag! Bestil allerede i dag, så leverer vi til modtageren på Valentinsdag. Klik her

close icon

Mor husker altid dig, husker du mor? - Bestil inden det er for sent.

close icon

Persondatapolitik for Bloomit Danmark ApS

1. 
GENERELT 

1.1 
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Bloomit Danmark ApS indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2 
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Bloomit eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via Bloomits hjemmeside, www.bloomit.dk 

1.3 
Bloomit Danmark ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Bloomit kan ske til: 

Bloomit Danmark ApS 
Unsbjergvej 5, 
5220 Odense SØ  
CVR-nr. 35 52 29 21 
[email protected]  
T: (+0045) 35 85 80 12 

2. 
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

2.1 
Når du besøger bloomit.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af bloomit.dk.  
Fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på bloomit.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Bloomits Cookiepolitik anvendelse, når du bruger bloomit.dk  

2.1.1 
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktionen af bloomit.dk, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Google og Facebook. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre bloomit.dk samt vores interesse i at vise dig relevante tilbud. 

2.1.2 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

2.2 
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv har afgivet, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber, og eventuelt har returneret, betalingsmåden, ønsker til leveringen, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på bloomit.dk  

2.2.1 
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder vedrørende evt. tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på bloomit.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 

2.2.2 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

2.3 
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. postnummer, fødselsdag og køn. 

2.3.1 
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 

2.3.2 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

2.4
Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugeres behov og optimere denne service og oplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste, der hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. Hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide og ikke kan lide osv.), Og dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder. Dette inkluderer en enheds IP-adresse (behandlet under din session og gemt i en uidentificerbar form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Det er kontraktligt forbudt Hotjar, at sælge nogen af ​​de data, der er indsamlet på vores vegne.

For yderligere oplysninger, se afsnittet 'about Hotjar' på Hotjar's support site

3. 
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

3.1 
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker, samt modtagers navn, adresse og telefonnummer videregives til vores lokale samarbejdspartner, Post Nord, GLS eller en anden transportør og eller leverandør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Købes der ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. 

3.2 
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af bloomit.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

3.4 
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordnin-gens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier. 

3.4.1 
Kopi af Google LLC's certificering kan findes her ”https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI” 

3.4.2 
Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her 

” https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active” 

4. 
DINE RETTIGHEDER 

4.2 
Indsigtsretten 

4.2.1 
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

4.2.2 
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected] Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

4.3 
Retten til berigtigelse 

4.3.1 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

4.4 
Retten til sletning 

4.4.1 
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

4.5 
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   

4.6 
Retten til dataportabilitet 

4.6.1 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

4.7 
Retten til indsigelse 

4.7.1 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor. 

4.8 
Retten til at tilbagekalde samtykke 

4.8.1 
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. 

4.9 
Retten til at klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

5. 
SLETNING AF PERSONDATA 

5.1 
Oplysninger indsamlet om din brug af bloomit.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Bloomits Cookiepolitik. De cookies, som Bloomit selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Bloomits Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. 

5.2 
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Bloomit.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. 

5.3 
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.  

6. 
SIKKERHED 

6.1 
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

6.2 
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

7. 
VERSIONER 

7.1 
Dette er version 1 af Bloomits persondatapolitik dateret 11. November 2020.